مقررات سایت

قوانین و مقررات:


توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه‏‌های این سایت منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون تجارت الکترونیک است
* این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است *
فرآید ارائه خدمت "ترجمه یابی" در این سایت به شکل این نمودار است:


فرآیند ارائه خدمات:


1. ثبت نام در سایت
2. وارد شدن به سایت
3. وارد کردن متن اولیه برای اجرای فرآیند ترجمه یابی
4.مشاهده پیش فاکتور پرداخت ورودیه
5. تایید پیش فاکتور و قبول کسر از حساب
6. کسر مبلغ پیش فاکتور از حساب
7. مشاهده نتایج فرآیند تحلیل ترجمه یابی
8. تکرار فرآیند ( به جز قسمت پرداخت) در صورت لزوم


سفارش ثبت شده به هیچ عنوان قابل فسخ نیست


** در این سایت، حاصل فرآیند تحلیل ترجمه یابی به صورت آنلاین ارائه میشود و کالایی به صورت جسمی فروخته نمیشود **
برای ارائه هرگونه شکایت ، میتوانید به آدرس قید شده در صفحه تماس با ما (Contact Us) مکاتبه نمایید. شکایت یا نظر شما در اسرع وقت رسیدگی شده و پاسخ ارسال خواهد شد